Workshop: Introduktion til NARM og Kropsbaseret traumebehandling

Den NeuroAffektive Relationelle Model - NARM er en effektiv behandlingsmetode til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer. På dette kursus bliver du introduceret til NARM samt den underliggende kropsbaserede traumeforståelse. Kropslige/fysiologiske tilgange til arbejdet med traumer både akut opståede og udviklingsmæssige udgør et paradigmeskift i psykoterapeutisk tankegang.

Ny respektfuld tilgang til at arbejde med mennesker

Ph.d. Laurence Hellers banebrydende terapeutiske metode NARM har vist sig at være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af lavt selvværd, skam og selvkritik.

Hvad er NARM?

  • NARM præsenterer et fundamentalt skift i psykoterapeutisk tænkning.

  • NARM-terapi understøttes vores evne til biologisk selvregulering og vores kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre.

  • NARM er en ressource-orienteret, ikke-regressiv model, der arbejder med Somatic mindfulness og mindful awareness på processen.

  • De fleste emotionelle problemer kan føres tilbage til fem biologisk baserede principper: Behovet for kontakt, afstemning, tillid, autonomi og kærlighed/seksualitet. Hver type afspejles af et mønster af spændinger eller pansring i kroppen, såvel som af adfærd og evne til at klare livets udfordringer.

  • Med NARM arbejdes med de overlevelsesstrategier som blev udviklet i barndommen, og som spærrer for livsudfoldelsen her og nu.

Formen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, små øvelser og live-demonstration af metoden.

Der vil være kvalificerede assistenter til stede.

Hvis man ikke har særlig erfaring med at inddrage det kropslige niveau i behandlingen, er kurset en god basis for den professionelle NARM-uddannelse.

Anbefalet litteratur:

Laurence S. Heller og Aline LaPierre ”Udviklingstraumer”, Peter Levine, "Den tavse stemme"; Diane Poole Heller og Laurence S. Heller, ”Traumeheling”; Babette Rotchild, "Kroppen husker"; Sue Gerhardt, ”Kærlighed gør en forskel”, Anne Louise Kirkeengen, ”Hvordan krenkede barn bliver syke voksne”; Robert C. Scaer, ” The Body Bears the Burden”.

Tid og sted:

der er ikke planlagt nye workshops