Workshop: Introduktion til NARM og Kropsbaseret traumebehandling

Den NeuroAffektive Relationelle Model - NARM er en effektiv behandlingsmetode til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer. På dette kursus bliver du introduceret til NARM samt den underliggende kropsbaserede traumeforståelse. Kropslige/fysiologiske tilgange til arbejdet med traumer både akut opståede og udviklingsmæssige udgør et paradigmeskift i psykoterapeutisk tankegang.

Ny respektfuld tilgang til at arbejde med mennesker

Ph.d. Laurence Hellers banebrydende terapeutiske metode NARM har vist sig at være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af lavt selvværd, skam og selvkritik.

Hvad er NARM?

  • NARM præsenterer et fundamentalt skift i psykoterapeutisk tænkning.
  • NARM-terapi understøttes vores evne til biologisk selvregulering og vores kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre.
  • NARM er en ressource-orienteret, ikke-regressiv model, der arbejder med Somatic mindfulness og mindful awareness på processen.
  • De fleste emotionelle problemer kan føres tilbage til fem biologisk baserede principper: Behovet for kontakt, afstemning, tillid, autonomi og kærlighed/seksualitet. Hver type afspejles af et mønster af spændinger eller pansring i kroppen, såvel som af adfærd og evne til at klare livets udfordringer.
  • Med NARM arbejdes med de overlevelsesstrategier som blev udviklet i barndommen, og som spærrer for livsudfoldelsen her og nu.

Formen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, små øvelser og live-demonstration af metoden.

Der vil være kvalificerede assistenter til stede.

Hvis man ikke har særlig erfaring med at inddrage det kropslige niveau i behandlingen, er kurset en god basis for den professionelle NARM-uddannelse.

Anbefalet litteratur:

Laurence S. Heller og Aline LaPierre ”Udviklingstraumer”, Peter Levine, "Den tavse stemme"; Diane Poole Heller og Laurence S. Heller, ”Traumeheling”; Babette Rotchild, "Kroppen husker"; Sue Gerhardt, ”Kærlighed gør en forskel”, Anne Louise Kirkeengen, ”Hvordan krenkede barn bliver syke voksne”; Robert C. Scaer, ” The Body Bears the Burden”.

Underviseren:

Tove Mejdahl. Aut. Psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi samt Somatic Experiencing Practitioner og NARM-terapeut. Godkendt som underviser på NARM-uddannelsen.

Godkendelser:

Hvis du ikke har forudgående træning i kroppens reaktioner ved traumer, anbefales kurset forud NARM uddannelse med dr. Laurence Heller, der påbegyndes i 2019. Ligeledes er det en god introduktion til NARM, hvis du ønsker at stifte nærmere bekendtskab med terapiformen eller er usikker på, om uddannelsen er noget for dig.

Tid og sted:

den 15.-17. november 2018; alle dage kl. 9:30-16:30. Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød og kaffe/the fra kl. 9:00 hver dag.

Bellahøj Vandrehjem. Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj. Bus lige til døren og der er gratis parkering.

Pris:

Eearly bird 5200 kr. ved bindende tilmelding og betaling senest den 1. september 2018. Ved senere betaling er prisen kr. 6500. Tilmelding er bindende for alle fra den 12. oktober 2018. Vi vil så gerne se jer og dele vores glæde ved NARM, så vi har valgt at forlænge early bird prisen!

Ved tilmelding på webben bedes du med det samme betale depositum kr. 500, eller hvis du vil gøre brug af en early bird pris kr. 5200 til vores bankkonto reg: 2310 kto: 0759647998. Mærket: navn + NARMintro’. Først ved betaling er din plads reserveret og din tilmelding vil herefter blive færdigregistreret. Sidste frist for rettidig betaling af restbeløbet er den 12. oktober 2018. Betaling efter fristen pålægges yderligere kr. 500.

Når du tilmelder dig via vores webformular er du tilmeldt og har givet tilsagn til at betale for kurset. Framelding af pladser til fuld pris kan ske frem til deadline for bindende tilmelding, mod depositum/gebyr på kr. 500. Efter denne dato kan returnering af kursusafgift fratrukket gebyret alene forekomme, hvis vi eller du kan finde en til at overtage pladsen. Kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/ udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan afsættes til anden side. Framelding skal altid ske via mail til kursus@lsrt.dk.

Tilmelding:

Tilmelding er bindende fra den 12. oktober 2018 og skal ske via samtidig betaling og tilmelding på webben her

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Har du spørgsmål kan du kontakte os på kursus@lsrt.dk eller tlf. 2624 4064.